فرم تقاضای خرید بیمه نامه باشگاه ورزشی
نام : *
نام خانوادگی : *
کد ملی: *
متراژ زمین پینت بال (کل متراژ بر اساس قرارداد: *
نام باشگاه: *
تلفن همراه: *
یمه مسئولیت مدنی کارفرما (موسس) در قبال کارکنان باشکاه:
بیمه مسئولیت مدنی مدیران باشگاه پینت بال در قبال ورزشکاران،تماشاچیان و اشخاص ثالث:
این متن را وارد نمایید:
لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*
توضیحات: