حمایت های مادی

​پروژه های اجرا شده

​​​مشاوره، طراحی، ساخت، تجهیز و بهره برداری

​​​مشاوره، طراحی و اجرای مسابقات بین المللی و داخلی لیگ پینت بال،
تورهای تفریحی و اختصاصی سازمانها، شرکت ها، مسابقات محلات،
​​​​​​​ و مجری طرح های اوقات فراغت جوانان و نوجوانان