حمایت های مادی

​پروژه های اجرا شده

​​​مشاوره، طراحی و اجرای مسابقات بین المللی و داخلی لیگ پینت بال،
تورهای تفریحی و اختصاصی سازمان ها، شرکت ها، مسابقات محلات،
​​​​​​​ و مجری طرح های غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان