موسسه ورزشی نخل کیش

 

موسسه ورزشی نخل کیش اولین موسسه ورزشی خصوصی ثبت شده در جزیره زیبای کیش می باشد که در سال 1387 مجری برگزار کننده مسابقات جهانی پالم بوده است.